A'LA-D DERECAT


A'LA-D DERECAT
Derecelerin en alâsı, en yükseği

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

  • derecât — (A.) [ تﺎﺝرد ] dereceler …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • DERECAT — (Derece. C.) Dereceler, basamaklar, kademeler, yükseklikler, mertebeler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DERECAT-I KURBİYE — Yakınlık dereceleri. Allah a manevi yakınlık mertebeleri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DERECAT-I ŞEMSİYE — Eski Kozmoğrafyaya göre; güneşi döndüğü farzedilen dâirenin on iki burca tekabül eden kısımları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ALE-D-DERECAT — Derecelere göre, sırayla …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ERFA'-I DERECÂT — Derecelerin en yükseği …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RAFİ-ÜD DERECAT — Dereceleri yükselten. Allah. (C.C …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • REFİ'-ÜD DERECÂT — Derece ve itibarı yüksek olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂLİ-D-DERECAT — Derecelerin âlisi, iyi ve şereflisi.ALİF : Yem torbası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DERECE — (C.: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak. * Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar. * Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye. * Miktar, rütbe …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük